Bahçeşehir Koleji / Çift Dilli Eğitim

Together Uygulaması

Çift Dilli Eğitim Sistemi kapsamında geliştirilen Together uygulaması, Bahçeşehir Kolejinde Çift Dilli Eğitim veren kampüslerde ilkokul kademesi 1-3 sınıfta eğitim-öğretim sürecine devam eden öğrenenlere yönelik hazırlanan, 21. yy. becerileri çerçevesinde “Hayat Boyu Öğrenme” ilkesini bireyin merkezine yerleştirerek onların hem ana dilde hem İngilizce dilinde sözlü iletişim, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış bir uygulamadır. Together uygulaması doğrultusunda iki öğretmenin eş zamanlı ve birbirinin devamı niteliğinde hazırlanan beceri temelli etkinliklerle zenginleştirilen öğrenme ortamında deneyimleyen 1-3. sınıf öğrencileri, etkili iletişim ve bireysel gelişim fırsatlarının arttırıldığı bir uygulamaya dahil olmaktadır.

 

Öğrenme alanlarının her birinde edinilen bilgi ve beceriler öğrenme sürecinde birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji’nde Çift Dilli kampüslerde yapılandırılmış olan Together Uygulaması öğrenenin iki dilde etkili iletişim kurma yeterliliğine ve dil ve zihinsel becerilerin gelişimine yöneliktir. 1. sınıfta bilgiye ulaşma, keşfetme, araştırma, sorgulama ve temel becerileri akademik yaşantısıyla bütünleştirmeye devam eden öğrenenlerin öğrenme süreçleri, sınıflarında 2 farklı öğretmenin (sınıf öğretmeni – Türk İngilizce öğretmeni – native öğretmen) gözetiminde ve koçluğunda şekillenmektedir. Together uygulaması;

 

İngilizce dilinde ve ana dilde yazılı ve sözlü ifade etme

Hayat Bilgisi alanında beceri ve değerlerin içselleştirilmesi

Matematik alanında İngilizce ve Türkçe dilinde matematiksel kavramlar, terimler ve sayıları kullanarak matematiksel anlam oluşturmayı kapsamaktadır.

 

 

2     TOGETHER UYGULAMASI AKADEMİK İÇERİK

 

 • Çift Dilli Eğitim Sistemi
  • Çift Dilli Eğitim Sisteminin Faydaları

Çift Dilli Eğitimin, zekâ gelişimi ile çok yakın ilişkisi olduğu ve dilin bireylerin düşünme biçimlerinde çok önemli bir rol oynadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

Bu araştırmalar doğrultusunda Çift Dilli Eğitim Sistemini oluşturan Bahçeşehir Koleji, yabancı dil eğitiminde büyük farklılık yaratıyor.
Bahçeşehir Koleji, öğrencilerine ikinci bir dil öğretmekle kalmayıp, yaşatarak ikinci bir ana dilde edindiriyor. Anaokuluna Bahçeşehir Kolejinde başlayan bir öğrenci, 6 yıl boyunca aldığı çift dilli eğitim ile 4. sınıfa geldiğinde, İngilizceyi ana dili düzeyinde konuşabiliyor.

Bahçeşehir Koleji Çift Dilli Sistemi ile öğrenciler, İngilizceyi ana dillerini edindikleri gibi kazanarak, öğrenim yaşamlarına akranlarından çok daha ileri bir düzeyde başlıyor.
Çift Dilli Eğitimin Zekâ Gelişimine Katkıları ise şöyle sıralanıyor;

 • İki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirir.
  • Çift Dilli Eğitim ile yetişen çocuklar soyut kavramları çok daha çabuk algılar ve içselleştirirler, her iki dilde de düşünebilme becerileri geliştirirler; bu da zekâ gelişimini hızlandırır.
  • İki dillilik beyni esnek kılar çünkü iki dilli bireyler sıklıkla iki dil arasında geçiş yapmaktadır.
  Bu durum bireye, dikkat dağılmasının engellenmesi, aynı anda birden fazla işe kolayca odaklanabilme, farklı durum ve ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilme ve bilgiyi daha uzun süreli zihinde tutabilme gibi pek çok zihinsel avantaj sağlar.

 

 

2.1.2 Çift Dilli Eğitim Sisteminin Çerçevesi

Türk ve Yabancı Öğretmen İş birliği

Bahçeşehir Koleji çatısı altındaki her öğrencimiz, yabancı dil edinme sürecini Türk ve Yabancı öğretmenlerin işbirliğiyle yaşar. Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdeler, böylelikle öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılar ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilme/yaklaşabilme becerisini geliştirme imkânı yakalar.

Bahçeşehir Koleji Çift Dilli Eğitim Sisteminde dil öğretimi, önceden belirlenmiş, kuralcı bir modelle yapılmaz. Bizler de dil edinmenin, öğrencinin geçmişteki deneyimine, ihtiyaçları ve ilgi alanlarına hitap edecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine inanırız. Öğretmenlerimiz de bu sürecin ayrılmaz parçaları olarak, diğer sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri il ortak planlar hazırlar.

Sorgulama Odaklı Öğrenme Süreci

Bahçeşehir Kolejinde başarılı öğrenciler yetiştirirken, onların sorgulayan, analiz eden ve çözüm üreten bireyler olmalarına da gayret gösteriyoruz. Eğitim metotlarımız ile kaynaştırdığımız bu yaklaşımımızı, Yabancı Dil Edinme sürecinde de ortaya koyuyoruz. Sorgulama Odaklı Öğrenme Süreci dediğimiz bu süreç şöyle işliyor; her ünite, bir konu hakkında öğrencilerin soru sorması ile başlıyor, daha sonra bireysel ve grup çalışmaları ile konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz araştırma sonuçlarını birlikte tartışarak, üzerinde sorgulayarak düşünüyorlar.

Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencilerimiz için; SOR- ARAŞTIR-YARAT-TARTIŞ ve YANSIT aşamalarından oluşan bu döngünün tamamlandığı 4 temel tema belirleniyor. Her temada Sorgu Odaklı Öğrenme Döngüsü yaklaşık olarak 4 – 6 haftada tamamlanıyor.

 

 • Öğrenen Profili

 

Her eğitimimizde olduğu gibi Bahçeşehir Koleji Çift Dilli Eğitim sürecinde de tek yönlü değil çok yönlü eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzden, her üniteyi planlarken aşağıdaki bireysel özelliklerden bazılarını özellikle seçiyor, o ünite boyunca öğrencilerimizin bu kazanımları sağlamalarını hedefliyoruz;

 • Araştıran-sorgulayan
  Bilgili
  • Düşünen
  • İletişim Kuran
  • İlkeli
  • Açık görüşlü
  • Duyarlı
  • Riski göze alan
  • Dengeli
  • Dönüşümlü Düşünen

 

2.1.4 Eşit Ağırlıklı / Dengeli Müfredat

Yabancı dil edinme sürecinde, öğrencilerimizin;
•ICT
•Müzik
•Resim
•Matematik
•Fen
•Hayat Bilgisi
• Türkçe
• Okuma ve yazma becerilerini geliştiriyoruz.

Böylece öğrencilerimiz, yabancı bir dil öğrenme sorumluluğunu ve ağırlığını an az seviyede hissederek, İngilizce dil becerilerini farkına varmadan edinir. Bu yöntemle hem klasik dil öğreniminden çok daha fazla fayda sağlar, hem de diğer konular ‘hakkında’ öğrenmeye devam eder ve İngilizceyi doğal öğrenme ortamında ‘edinir’.

Çift dilli eğitim sistemi, uluslararası okullarda kullanılan, İlk Yıllar Programı denilen, PYP programının felsefesi örnek alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, 6 ana tema vardır. Yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler gibi bütün diğer disiplinlerin kavramları seçilecek bir tema çevresinde bir araya getirilir. Mesela, “Bulunduğumuz Mekân ve Zaman” gibi bir tema altında, piramitleri araştırırken, matematik, fen, coğrafya, tarih gibi konulardan bazı bilgi ve kavramları araştırırlar, incelerler. Bu esnada, hoşgörü ve duyarlılık gibi tutumların da geliştirilmesi ve oluşturulmuştur.

 

2.2 Together Uygulaması

2.2.1 Together Uygulamasının Aşamaları

2.2.2 Together Uygulamasının Öğrenme Sürecine Etkileri

 

2.2.1 Together Uygulamasının Aşamaları

Bahçeşehir Koleji Together Uygulaması iki temel aşamadan oluşturulmaktadır.

Birinci aşamada ; Together Uygulaması Türkçe ve İngilizce ders saatlerinde Türk İngilizce öğretmeni ve sınıf öğretmeni aynı anda dersi yönetmektedir.

İkinci aşamada; Together Uygulaması İngilizce dersi ders saatlerinde yabancı öğretmen ve Türk İngilizce öğretmeninin aynı anda dersi yönetmektedir.

 

2.2.2 Together Uygulamasının Öğrenme Sürecine Etkileri

 

 • Together Uygulaması kapsamında 1. sınıf öğrencileri iletişim yeterliliğine yön veren ders içeriklerimizde 2 öğretmenin eş zamanlı Türkçe ve İngilizce dilinde ders içeriğini zenginleştirmesi,
 • Sınıf öğretim programında kazandırılması hedeflenen temel becerilerin birbirleri ile bağlantılı, her öğrenme alanında ele alınarak geliştirilmesi,
 • 2 öğretmenin eşlik ettiği ders planlamasında bir öğretmen ders anlatımı yaparken diğer öğretmenin öğrencilerin katılımı ve bireysel gözlemine dair etki alanlarını takip etmesi,
 • Matematik bilgilerinin, matematiksel düşüncenin ve matematik okuryazarlığının iki dilde yapılandırılması
 • Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ve gerçek hayatla bağlantılı kavramları anlamlandırırken bu kavramlar arasındaki ilişkileri keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde bilgi ve iletişim içeriklerinden iki dilde faydalanması,
 • Türk İngilizce öğretmeni ve sınıf öğretmeninin aynı anda eşlik ettiği öğrenme ortamında üst bilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek; kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecekleri iki dilde uygulama alanları ve etkinlik yönetimi,
 • Türk İngilizce öğretmeni ve yabancı öğretmenin İngilizce dilindeki okuma-yazma süreçlerinde eş zamanlı aktif rol alarak her öğrenciyi daha yakından gözlemlemesi ve ihtiyaç alanlarının takip edilerek anında geribildirim ve destek sağlaması,
 • Haftalık ders programı Together Uygulaması saatleri çerçevesinde her öğrencinin öğrenme sürecindeki ilgi, katılım, motivasyon ve desteğe ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinde öğrenciye daha hızlı cevap verilmesi,
 • İki öğretmenin eş zamanlı ders içeriğini yapılandırdığı ders dilimlerinde oluşan öğrenci odaklı gözlem formlarının çapraz kontrol ile değerlendirilmesi ve paylaşımı
 • Öğrencinin derse katılımı ve yardıma ihtiyaç duyduğu proje temelli ürün çalışmalarında her iki öğretmenden de destek alma fırsatının oluşması,
 • Etkili sınıf yönetimi başlığı kapsamında akademik performansının desteklendiği sürece ek olarak sosyal ve davranışsal gelişim alanlarının da takibi ve iyileştirilmesi imkânı.