Bahçeşehir Koleji / Çift Dilli Eğitim

Hedeflenen Dil Gelişimi

Çift Dilli resim 6Hedeflenen Dil Gelişimi

[ico type=” icon-caret-right”] Bu yoğun dil programında, çocuklar, 5. sınıfın sonunda PET sınavlarında başarılı olabilecek düzeye erişeceklerdir. Ülkemizde, pek çok okulda, öğrenciler, KET ve PET sınavlarına ancak 8. sınıfın sonunda girebilecek düzeye erişebilirler.

[ico type=” icon-caret-right”] Oysa, bilingual/çift dilli programımızda çocuklarımız, yoğun tempoda uygulanacak İngilizce eğitim ve öğretimi ile, 5. sınıfın sonunda PET sınavlarına girebilecek düzeye erişirler.

[ico type=” icon-caret-right”] Bir başka deyişle, çocuklarımız, ortaokul bitiminde hedeflenebilen seviyeyi, çift dilli programla 3 yıl öncesinden, yani 5. sınıfta ulaşabilmektedirler.

[ico type=” icon-caret-right”] PET sınavı, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi tarafından belirlenen seviyelere göre, B1 seviyesine göre hazırlanan bir sınavdır.

[ico type=” icon-caret-right”] 5. sınıftan sonra da İngilizce öğretimi devam edeceği için, normalde lisede hedeflenen B2 seviyesi, yani FCE sınavının seviyesine, 8. sınıfın sonunda erişeceklerdir.

[ico type=” icon-caret-right”] Bu, ulaşılması zor bir hedef olmakla birlikte, çift dilli eğitim gören çocuklarımızda başarıyla gerçekleşebilecek bir hedeftir.

 

SINIFLARAvrupa Ortak Dil Kriterleri Seviyeleri – Cambridge Dil Sınavları
4 yaş / 5 yaş - 4. sınıf
A2 Seviyesi - KET Sınavı
5. sınıfB1 Seviyesi - PET Sınavı
6 – 8. sınıflarB2 Seviyesi - FCE Sınavı