Bahçeşehir Koleji / Çift Dilli Eğitim

Neden Bilingual/Çift Dilli Eğitim?

Çift dilli eğitimin, çocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

[ico type=” icon-caret-right”] Çift dilli, hatta çok dilli olarak büyüyen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Bu çocukların beyin aktivasyonu, çok daha yüksektir.

[ico type=” icon-caret-right”] 0-7 yaş arası, çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha kompleks (gelişmiş) nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir.

brain

Bilingual/çift dilli bireylerin beyin taramalarında, aşağı çepersel kortekslerinde (inferior parietal cortex), yani beynin sol lobunda dil baskınlığının olduğu bölgede, gri madde yoğunluğunun (sarı ile gösterilen) çok daha fazla olduğu görülmektedir. Yoğunluk, ikinci bir dili çok iyi bilen ve ikinci bir dili 5 yaşından önce öğrenen bireylerde çok belirgindir.

 

[ico type=” icon-caret-right”] Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.

[ico type=” icon-caret-right”] Bu çocuklar, her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler, sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır.

[ico type=” icon-caret-right”] Küçük yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dillerin aksanlarını daha doğru edinirler.

[ico type=” icon-caret-right”] Bu program çocuğun sosyal gelişimine de katkı sağlar. Yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşımı öğrenirler.

[ico type=” icon-caret-right”] Çok dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

0-7 yaş arası çocuklara, 2, 3, 4, hatta 5 dil bile öğretebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası olmadığı gibi, bu dilleri eş oranda geliştirebilirler.