Bahçeşehir Koleji / Çift Dilli Eğitim

Çift Dilli Eğitim Programı ile İlgili Soruları Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Yanıtladı

‘’Bahçeşehir Kolejinde öğrenciler Yabancı dil öğrenimi ile yetinmeyip yeni bir dil ediniyorlar’’

 

Öğrencilerin yabancı dili kusursuz öğrenmelerini sağlayan Bahçeşehir Kolejinde Çift Dilli Eğitimi ile ilgili soruları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı yanıtladı…

 

 

Bahçeşehir Kolejinde uygulanan Çift Dilli Eğitim Programını anlatır mısınız? 

 

Bahçeşehir Kolejinde eğitim görmekte olan tüm öğrencilerimiz, yabancı dil kazanım sürecini, titizlikle geliştirilmiş; Türk ve Yabancı öğretmenlerin iş birliği ile uygulanmakta olan Dünya Vatandaşlığı Programı çerçevesinde deneyimlemektedir. Bu yöntem ile öğrencilerimiz kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler.   Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlığı Programında dil kazanımı süreci, önceden belirlenmiş, kuralcı bir modele bağlı olarak yürütülmemektedir. Öğrencilerimizin geçmişteki deneyimleri, gereksinimleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak yapılandırılmış müfredat, sorgulama üniteleri çerçevesinde öğrencilerimize, yabancı dili duyarak ve yaşayarak kazanma olanağını sağlamaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz dili;

 • Öncelikle dinleyerek
  • Duyduklarına anlam yükleyerek
  • Cümle, kelime ve sesleri ayırt ederek ve
  • Taklit ederek kazanırlar.

Bahçeşehir Kolejinde sorgulayan, analiz yeteneği güçlü, çözüm üreten ve 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Güncel eğitim yöntemlerimiz ile kaynaştırdığımız bu yaklaşımımızı, Yabancı Dil Edinme sürecinde de ortaya koyaktayız. Sorgulama Odaklı Öğrenme Süreci, öğrencilerimizin araştırma sorularının oluşturulması ile başlamakta, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları ile pekiştirilmektedir. Bu süreç içinde, öğrencilerimizin eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma ve çözüm üretme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bahçeşehir Kolejleri olarak öğrencilerimizin, dünya çapında inşa edecekleri kariyerleri için yabancı dil öğrenimi ile yetinmelerini değil yeni bir dil edinmelerini istiyoruz.  Bu yüzden ana dil edinimine çok yakın bir süreçten geçmelerini sağlıyoruz.

 

 

 

 

Çift Dilli Eğitimin çocuğun gelişimine katkıları nelerdir?

Çift Dilli Eğitim çocuğun akademiksosyal ve bireysel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • 0-7 yaş arası, nöron gelişimi ve yapılanması; daha kompleks (gelişmiş) nöron bağlantılarının oluşması,
 • Gelişen bilişsel esneklik sayesinde, çocukların her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilmeleri,
 • Öğrencilerin küçük yaşta doğru aksanı kolaylıkla kazanabilmeleri,
 • Öğrencilerin farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmeleri,
 • Öğrencilerin öz saygılarının gelişmesi,
 • Öğrencilerin problem çözme ve güçlüklerle baş etmeye yönelik daha etkin beceriler geliştirmeleri.

 

 

 Çift Dilli Eğitim Programının okullarımızdaki işleyişinden bahseder misiniz?

 

4 yaştan başlayarak kademeli olarak 4. sınıfa kadar devam eden Çift Dilli Eğitim Programı, Türkiye genelinde 32 kampüsümüzde çeşitli kademelerde uygulanmaktadır.

Yabancı dil edinme sürecinde, öğrencilerimizin;

 • ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
  • Müzik
  • Resim
  • Matematik
  • Fen
  • Hayat Bilgisi
  • Türkçe
  • Okuma ve yazma

Becerilerini de geliştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz, yabancı bir dil öğrenme sorumluluğunu ve ağırlığını an az düzeyde hissederek, İngilizce dil becerilerini doğal bir biçimde edinmektedirler. Bahçeşehir Koleji Çift Dilli Eğitim Programı, yabancı bir dile hâkim olduğu kadar kendi dilini de etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerin hem ana dillerinde hem de İngilizce okuryazarlığını desteklemektedir. Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlık Programı sürecinde benimsemiş olduğumuz yöntemler sayesinde, öğrencilerimiz farklı yazım biçimleri ile tanışmaktadır. Böylelikle, her iki dilde de yönergeleri takip edebilen, okuma ve yazma becerileri gelişmiş, bilişsel esnekliği olan bireyler yetiştirmekteyiz.

 

Uygulanmaya başlandıktan sonra öğrencilerimizde ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?

 

Öğrencilerimiz bu süreç içinde dil kazanımının 4 bilimsel evresini deneyimlemektedirler. Öncelikle ana dilin aktif kullanımı söz konusudur. Ancak İngilizceyi sürekli duyan öğrenciler sessiz evre bitiminde telegrafik konuşma evresine erişirler. Sonrasında ise dilin aktif kullanım evresi gelmektedir. Bu süreç anadil kazanım sürecinin birebir aynısıdır. Ancak unutulmaması gerekir ki her kendi bireysel farklılıkları doğrultusunda dil kazanım süreci farklı biçimde gelişim göstermektedir. Çocuklarımızın çok kısa bir süre içinde çok ileri düzeyde dil becerileri geliştirmeleri beklenmemelidir. Dil kazanımı uzun ve sabır gerektiren bir süreçtir

 

 Velilerin bu program ile ilgili düşünceleri neler? Özellikle okul öncesi grubunun zorlandığı noktalar var mı?

Programın uygulanmakta olduğu tüm okullarımızda yaptığımız gözlemler ve bize ulaşan geri bildirimler son derece olumlu gelişmelerin gerçekleştiği doğrultusundadır. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz   bu programın ne denli gerekli ve geçerli olduğu konusunda hem fikirdirler. Özellikle okul oncesi öğrencilerimizde gözlemlediğimiz gelişim gerçekten mutluluk verici düzeydedir.